Je tomu již několik let, co parta jívovských  hochů po oslavě příchodu Nového roku usoudila, že procházka na místní kopec s názvem Holý vrch je dobrý nápad.  O tom svědčí fakt, že se k nim každý rok v tento den přidávalo stále více lidí a to i z ostatních vesnic, které se nacházejí v okolí tohoto kopce.  V posledních letech se jich sejde asi 500. Lidé přichází ze všech směrů, přejí si do Nového roku vše nejlepší a vždy jedna vesnice zajistí teplou polévku.

A tak jsem si řekl, což ten kopec oběhnout a přitom se podívat do každé z těchto vesnic? S touto myšlenkou jsem si pohrával asi dva roky s tím, že by se přidalo pár kamarádů.  A tak vznikla myšlenka tohoto závodu…….

Za organizační tým Václav Novák