Je tomu již 18 let, co parta jívovských  hochů po oslavě příchodu Nového roku usoudila, že procházka na místní kopec s názvem Holý vrch je dobrý nápad.  O tom svědčí fakt, že se k nim každý rok v tento den přidávalo stále více lidí a to i z ostatních vesnic, které se nacházejí v okolí tohoto kopce.  V posledních letech se jich sejde asi 500. Lidé přichází ze všech směrů, přejí si do Nového roku vše nejlepší a vždy jedna vesnice zajistí teplou polévku.

A tak jsem si řekl, což ten kopec oběhnout a přitom se podívat do každé z těchto vesnic? S touto myšlenkou jsem si pohrával asi dva roky s tím, že by se přidalo pár kamarádů.  A tak vznikla myšlenka závodu, kterého jste se v sobotu zúčastnili.  Na uspořádání takové akce nemůže být člověk sám a nebýt mého synovce Petra Holého a neteře Ivony Hofmann nikdy by se závod neuskutečnil. Celý podnik zaštítila firma NOMINAL.  Cenné rady, jakož i materiální a osobní pomoc nám poskytli členové oddílu SK TRI CYKLOCHLUBNA. Byl jsem překvapen až nadšenou reakcí starostů všech oslovených obcí.  Zvlášť bych chtěl poděkovat zástupcům obce Jívoví za poskytnuté zázemí a obci Bory za zabezpečení občerstvovací stanice.  Poděkovat bych rovněž chtěl i všem ostatním sponzorům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na uspořádání tohoto závodu.

Závod nesl označení 0. ročník, tedy zkušební, proto nás potěšila velká účast a pozitivní ohlasy. Celý tým je tedy jednoznačně pro, aby se závod za rok opakoval, již „na ostro“ :-). Všem děkuji za účast a doufám, že se za rok opět uvidíme na startu.

Za organizační tým Václav Novák