Běh kolem Holého vrchu – NOMINAL kros půlmaraton

7. dubna 2018 – 2. ročník


!!!POZOR V SOUČASNÉ DOBĚ JE UZAVŘENA SILNICE MEZI KŘIŽANOVEM A JÍVOVÍM. JE NUTNÉ VYUŽÍT OBJÍZDNOU TRASU OD BENZÍNOVÉ PUMPY NA KONCI KŘIŽANOVA SMĚREM NA DOBROU VODU. MAPA S VYZNAČENÍM OBJÍZDNÉ TRASY – https://mapy.cz/s/2wjqp!!!

Délka tratě – 21,1 km, celkové převýšení 350 m.

Trasa – Jívoví, Dobrá Voda, Vídeň, Cyrilov, Bory, Sklené nad Oslavou, Radenice, Holý vrch, Jívoví.

Kategorie:

M/A – muži do 30 let,

M/B – muži 31 – 45 let,

M/C – muži 46 let a starší,

Ž/A – ženy do 30 let,

Ž/B – ženy 31 – 45 let,

Ž/C – ženy 46 let a starší,

Š2 – štafeta dvojic,

Š4 – štafeta čtveřic,

Běh pro děti.

Limit počtu závodníků – 150 startovních čísel.

Prezence závodníků – 9:00 – 10:00, Kulturní dům Jívoví, platný občanský průkaz nebo pas jsou nutné.

Start závodu – 10:30, Jívoví.

Startovné – 200 Kč jednotlivci, 400 Kč štafeta dvojic, 800 Kč štafeta čtveřic.

Elektronická registrace – od 2.1.2018 do 21.3.2018 na www.behkolemholehovrchu.cz/registrace/.  Po odeslání registrace budou zaslány pokyny k platbě startovného. Startovní číslo bude přiděleno až po uhrazení startovného. Pokud nebude startovné uhrazeno do 7 dnů od provedení registrace, bude registrace zrušena. Při registraci předem – řízek a pivo v cíli zdarma!!!

Registrace na místě – v den závodu 9:00 – 10:00 v Kulturním domě Jívoví. !!!POZOR – na místě se nelze registrovat v kategorii štafeta dvojic a štafeta čtveřic!!!

Časový limit  – 3 hodiny, čipové měření.

Vyhlášení vítězů – 13:00 (vyhlášení vítězů může být operativně odloženo do doběhu prvních 3 z každé kategorie), věcné ceny pro první 3 v každé kategorii, pro nejrychlejší ženu a pro nejrychlejšího muže.

Občerstvení:

5,5 km – voda,

10,7 km – voda, sušenky, banány

14,9 km – voda,

21,1 km – řízek, pivo, nealko, voda, sušenky, banány, koláčky.

Pro běžce registrované na místě a pro ostatní bude možnost zakoupení řízku v restauraci v Jívoví.

Štafeta – předávka štafety dvojic je v místě občerstvovací stanice na 10,7 km. Předávky štafet čtveřic jsou v místech občerstvovacích stanic. !!!POZOR – organizátor akce nezajišťuje přesun závodníků v rámci předávacích stanic!!!

Dětský závod – před hlavním závodem se bude konat běh pro děti. Závod je určen pro děti od 5 do 14 let, prezence závodníků pro dětský běh do 9:45, start v 10:00, délka trasy 800 m. Kategorie budou určeny podle účasti na místě. Drobné ceny pro každého běžce. Registrace pouze na místě, startovné 20 Kč.

Trasa závodu – běh kolem Holého vrchu 2018